Kliniken finns på Doktor Saléns gata 5.
Närmaste hållplats för spårvagn & buss är Wavrinskys plats eller Dr. Fries torg.

Det finns gott om parkeringar i närområdet.

Doktor Saléns gata 5

Våning 1

map